Dokumentumok

Különös közzétételi lista:

 1 Pedagógiai Program 

 2 Házirend 

 3 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 4 Munkatársak végzettsége, beosztása  

 5 Kompetenciamérés  

 6 Továbbtanulási mutatók  

 7 Házi feladatok és dolgozatok szabályai  

 8 Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 

 9 Tanórán kívüli egyéb foglalkozások  

10 Osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatt tervezett vizsgák   

11 Osztályok száma, az osztályokban tanulók létszáma   

12 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói   

13 Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

14 Az intézmény nyitva tartása  

15 Az iskolai tanév helyi rendje  

16 Térítési díj, szociális támogatás  

17 A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése