Iskolánk története

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Cikk a megnyitásáról a Csepel c. újságban.

A hagyományos alapképzés mellett első osztálytól kezdődően művészeti- és nyelvi (angol-német) tagozatos, valamint iskolaotthonos oktatás a sajátosságunk, amelyeket ma már emelt szintű matematika-informatika képzés egészít ki.

Komoly követelményeket támasztunk tanítványainkkal szemben. Jellemző, hogy mintegy 70%-uk az első helyen megjelölt középfokú intézménybe nyer rögtön felvételt, ahol az első félévben inkább javítanak, mint rontanak a 8. évfolyam végén elért teljesítményükhöz képest. A jó eredmények elérését igyekszünk oldott, családias légkör megteremtésével segíteni. Hangulatos vetélkedőket, előadásokat, műsorokat, egyéb programokat szervezünk. Nyelvi laborunk, informatikai- és egyéb szaktantermeink nagymértékben segítik a jó eredmények elérését.

Büszkék vagyunk arra, hogy a kerületi iskolák közül évek óta elsők vagyunk a kerületi-, fővárosi-, országos szintű tantárgyi versenyeken, művészeti szemléken, bajnokságokon elért legjobb helyezések terén. Felső tagozaton a középiskolára felkészítő program keretében a szokásosnál több tantárgyat oktatunk kis létszámú csoportokban. Önfejlesztő iskolai jellegünket változatos minőségirányítási programmal erősítjük. Saját kiadványainkkal (pl. Pedagógiai Kézikönyv) igyekszünk a szülőknek is segítséget nyújtani nevelési és oktatási kérdésekben, hogy megfelelő partneri kapcsolat alakuljon ki.

Aktív sportéletünknek köszönhetően sporttagozatos iskolákat előzünk meg évek óta a versenyeken elért eredményeink önkormányzati összesítése alapján. Örülünk annak, hogy tanítványaink a sportban is megtalálhatják és meg is találják a sikert. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy hátrányos helyzetű diákjaink személyiségét változtatja meg előnyösen a sport. Hétvégeken nyitott tornatermünk nem csupán a jelenlegi, hanem volt tanítványainkat és a szülőket is vonzza.

Iskolánk épületében eleinte a Szabó Ervin Könyvtár körzeti fiókja működött, amely ma már az iskola jól felszerelt saját könyvtára. Itt a diákok nem csupán olvashatnak, tanulhatnak, kölcsönözhetnek, hanem számítógépeken keresgélhetnek a világhálón, zenét hallgathatnak, vagyis sokoldalú társadalmi színtér, a diákok kedvenc tartózkodási helye. Az országban elsőként alakítottunk ki – több mint 20 évvel ezelőtt – egy kiállításra alkalmas helyszínt és jött létre a Kék Iskola Galéria. Impozáns tere és igényes kiállításai az iskolába belépve a művészetek fontosságát hirdeti mindenkinek. Legfontosabb pedagógiai hatása, hogy közelebb hozza a művészeteket és a művészeket tanulóinkhoz. Rangot jelent tanítványainknak bekerülni az iskola saját kiállításaira. Nagyon fontos, élményt adó közéleti események továbbá a kiállítások megnyitói, ahol tanúi lehetnek művészeti elemzéseknek, hitvallásoknak.

Néhány évvel ezelőtt alakítottunk ki drámajáték és tánc oktatására alkalmas tükrös-termet, hangfelvételek készítésére iskolarádió-stúdiót, amely egyben szabadidős, mozizásra is használható terem. Ezáltal nem csupán saját műsorainkon, hanem országos szemléken, versenyeken, televíziós műsorokban is nagyobb sikerrel szerepelnek.

1992-ben vettük fel a Kék Iskola nevet, amelyet nem csupán az épület színe alapján választottunk, hanem a kék szín a békét, a hazaszeretetet, a hűséget, az összetartozást is jelképezi. Ekkor alakult meg a tantestület tagjainak kezdeményezésére a Kék Ökosuli Oktatóközpont civil szervezet, és az általuk kidolgozott természetvédelmi program megvalósítása, amely mára sokoldalú tevékenységgé fejlődött. 2005-ben elnyertük az Oktatási- és a Környezetvédelmi Minisztérium által közösen adományozott ÖKO-Iskola címet.

Természetvédelmi és egyéb programmal szervezett hazai és nemzetközi táboraink nagyon sikeresek, a költségek csökkentését pályázatokon nyert támogatásokkal tudjuk rendszerint csökkenteni.

Tantestületünk a 2016. december 5-én a közelgő Arany János évhez kapcsolódva
döntött úgy, hogy kezdeményezi az Arany János nevének felvételét. A költő nagysága mellett ennek egyik apropója, hogy kerületünk egyik testvérvárosa Nagyszalonta, mellyel szoros kapcsolatot ápol Csepel. Több alkalommal utaztak csepeli iskolások a városba és ottani diákok Csepelre. A nagyszalontaiak kerületünk jelentős eseményeinek meghívott vendégei és Csepel vezető személyiségei is gyakran viszonozzák a látogatásokat.
A szükséges „procedúra” megtétele után, az oktatási államtitkár úr döntése alapján iskolánk 2017. szeptember 1-én felvehette Arany János nevét.
Az iskola névadó ünnepsége 2017. október 12-én volt.