Alapítványunk

Alapadatok:

Az alapítvány neve: Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány (HÉKIA)
Az alapítvány (a kedvezményezett) adószáma: 19661919-1-43
Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank NyRT 11721026-20270133

Az alapítványunk céljáról

A társadalmi változások következtében változtak az iskolával szembeni elvárások is. A sokféle igény kielégítésére, a nevelés-oktatás körülményeinek javítására, a gyermekek környezetének otthonosabbá, barátságosabbá tételéhez, a tehetséggondozáshoz, a diákok táboroztatásához, kirándulásaihoz iskolánk jelentős támogatást kap a szülőktől.

A szülők lehetőségeik szerint segítik iskolánkat. Néhányan anyagi segítséget nyújtanak, mások munkával, szervezéssel, hulladékpapír, kupak összegyűjtésével, tárgyi eszközök ajándékozásával segítenek.

Köszönettel tartozunk a szülői áldozatvállalásokért!

Az alapítvány létrehozásával lehetőségünk nyílt olyan anyagi támogatás, anyagi segítség fogadására – a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásával – mely a támogatónak nem jelent többlet költséget.

Az alapítvány fő célja, hogy ezúton is biztosítsa a korszerű követelményeknek megfelelni tudó ifjúságot elindító iskola magasabb szinten történő finanszírozását.

Az alapítvány célja a sokoldalú gyermekismereten alapuló testre szabott bánásmód optimális nevelési és szaktárgyi eredményeinek elérése. Ennek érdekében úgy gondolták az alapítvány létrehozói, hogy különösen fontos, hogy egyéni képességeinek megfelelően minden diák megtalálja azt a területet, amelyben leginkább kiteljesedhet, megmutathatja tehetségét, szorgalmát, kreativitását.

Ezért az alapítvány kiemelten támogatja a következő oktatási – nevelési területeket:
– vizuális-nevelési kultúra
– anyanyelvi és idegen nyelvi kultúra
– természettudományos és számítástechnikai oktatás
– sport-, testi és környezetkultúra
– természetvédelmi nevelés

A kuratórium tagjai a rendelkezésre álló javakat igyekeznek úgy felhasználni, hogy azokból minél többen részesüljenek.

Szorgalmazza az alapítvány a diákok nyári táborozásaihoz való hozzájárulást, az iskolai programok költségeinek csökkentését, hozzájárul a tanulók tantárgyi versenyeken való részvételéhez, fontosnak tartja az országos, fővárosi és kerületi verseny kiválóan szereplő tanulóinak jutalmazását is.

Az alapítvány fő célja az iskolában folyó nevelés-oktatás segítése, ezért nagy örömmel és hálásan fogadjuk azok támogatását, akik céljainkkal egyetértenek.

Köszönetünket fejezzük ki a szülők, a szponzorok eddig nyújtott segítségéért, és kérjük további támogatásukat, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

A Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány kuratóriuma

A kuratórium elnöke: Balogh Zsuzsanna

A kuratórium tagjai: Laborczné Simon Ildikó, Juhász Istvánné, Teichter Ágnes