Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista:

1 Pedagógiai Program

2. Házirend

3 Szervezeti és Működési Szabályzat

4 Munkatársak végzettsége, beosztása

5 Kompetenciamérés

6 Továbbtanulási mutatók

7 Házi feladatok és dolgozatok szabályai

8 Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

9 Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

10 Osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatt tervezett vizsgák

11 Osztályok száma, az osztályokban tanulók létszáma 

12 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

13 Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

14 Az intézmény nyitva tartása

15 Az iskolai tanév helyi rendje

16 Térítési díj, szociális támogatás

17 Diabéteszes tanuló speciális ellátási eljárásrendje